Diplomové práce

Kulturní a sportovní centrum, Jablonec nad Jizerou

Pavel Fuchs

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce zpracovává dokumentaci pro stavební povolení dle architektonické studie Kulturního centra v Jablonci nad Jizerou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.