S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Diplomové práce

Kulturní a sportovní centrum, Jablonec nad Jizerou

Pavel Fuchs

Architektura a urbanismus

Anotace

Bakalářská práce zpracovává dokumentaci pro stavební povolení dle architektonické studie Kulturního centra v Jablonci nad Jizerou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.