V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Bytový dům, Strakonice, Velké náměstí

Martin Hanuš

Architektura a urbanismus

Anotace

Stavba se nachází v proluce se Strakonicích, která propojuje Velké náměstí s ulicí Kochana z Prachové. Úkolem projektu bylo vnést opět život do tohoto prostředí pod náměstím. Nově navržený objekt svým tvarovým pojetím navazuje na okolní stávající zástavbu a zapadá tak do místní krajiny. Mimo bytů jsou zde navrženy komerční prostory, kavárna a tělocvična. V současné době je pozemek nezastavěný, využívaný pouze jako parkoviště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.