Diplomové práce

Objekt restaurace a ubytování, Kořenov

Petra Zajíčková

Architektura a urbanismus

Anotace

Navrženým objektem je objekt restaurace a ubytování, který je součástí souboru staveb navržených při revitalizaci nádražního prostoru v Kořenově. Budova je rozdělena do tří částí - vstupní prostor s konferenční místností, restauraci a ubytování. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází sklady restaurace a hotelu. V parteru pak recepce, restaurace a pokoje. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou mezonetové pokoje, kotelny a strojovny VZT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.