Diplomové práce

FUNERÁLNÍ ARCHITEKTURA

Kristýna Blažíčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji Krematorium jako místo posledního rozloučení, jako dům na konci cesty, jako místo prolnutí s přírodou. Návrh je založen na architektonické jednoduchosti a čistotě. Už samo prostředí může mít utěšující účinky. Stejné účinky má i propojení vnitřního prostředí s okolní přírodou, které je nedílnou součástí návrhu. Vytvořila jsem klidný, elegantní a intimní prostor, kde se mohou pozůstalí důstojně rozloučit s blízkým, o kterého přišli.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.