Diplomové práce

Bytový dům Diamond House, Praha

Kateřina Vondrová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.