Výstava ateliérových prací

Poutní cesta

Bc. Berenika Pilařová

Anotace

Projekt vzniká jako jedno z 6 dílčích řešení celkové koncepce přeměny krajiny po ukončení těžby v lomu Bílina. Tu jsme zpracovávali v týmu ve spolupráci s  urbanistickým atelierem Šindlerová. Tímto zdevastovaným územím v Ústeckém kraji vedla poutní cesta. A ano, stále tudy vede! Neboť tradice každoročních poutí z poutního kostela v Mariánských Radčicích do kláštera v Oseku byla obnovena. A pro tyto nové poutníky cestu navrhuji. Cesta procházela obcí Libkovice, která byla kvůli těžbě zničena. Teď je místo jizvou v krajině, kterou se snažím zahojit. Navozuji dřívější prostorové vztahy a vazby v obci pomocí hmoty vegetace. Chci, aby si lidé ke krajině opět vytvořili vztah.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.