Diplomové práce

"Most" Holešovice-Karlín: přívoz

Magdalena Nováková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.