Diplomové práce

Tržnice na náměstí,Na Knížecí

Klára Křivánková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.