Závěrečné práce

Dostavba bloku, Karlín

Jan Miňovský

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Polyfunkční bytový dům v Karlíně, Praha Dostavba proluky s obchodním parterem, administrativními prostory v druhém patře a s byty ve třetím až sedmém podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.