Diplomové práce

(Nejen) Bydlení v Úvalech

Lucia Gažiová

Architektura a urbanismus

Anotace

Bytové domy so spojeným prízemím v areále bývalého cukrovaru v meste Úvaly.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.