Diplomové práce

Bytová stavba, Praha 5 - Košíře

Martina Navrátilová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním projektu je dostavba bloku na bývalé periferii jednotlivými objekty. Výstupem je dotvoření obytného souboru navrhovanou bytovou stavbou. Na pozemku v proluce široké 9,5 až 11,5 metrů navrhuji dům tvořený dvěma hmotami spojenými pod zemí. Důraz je kladen na tradici bloku, ve kterém jsou jednotlivé domy propojeny zídkami ohraničujícími dvorky a zahrádky uvnitř. Ačkoli se zvenčí dům tváří městsky, ve dvorku poskytuje svým nájemníkům soukromý kousek přírody. Zahrada, dřevěné okenice a terasy vyjadřují charakter Košíř jako vnějšího centra hlavního města, kde se parky a bývalé vinice prolínají s městskou zástavbou. Hlaváčkova ulice lemovaná zídkami porostlými břečťanem má potenciál klidné vedlejší ulice vhodnější pro prodejny a kavárny více než hlučná ulice Vrchlického.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.