Diplomové práce

(Nejen) Bydlení v Úvalech

Daniel Baše

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Solitérní liniový bytový dům je situován do areálu brownfieldu, bývalého cukrovaru v Úvalech. Dům je pavlačový, s otevřenými schodišti a dvěma výtahy. Je navržen z prefabrikovaných železobetonových panelů. Kromě bytů se v 1. podlaží nachází společné prostory jako společenská místnost nebo prádelna se sušárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.