Diplomové práce

Škola architektury

Anna Křížová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Podkladem pro projekt je studie, zpracovávaná na novou budovu architektury v dejvickém kampusu vysokých škol v zimním semestru 2015/2016. Cílem je její zpodrobnění a rozvedení této studie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.