Diplomové práce

Dostavba bloku, Karlín

Barbora Součková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt se nachází v karlínské proluce, v ulici Thámova. Jedná se o polyfunkční dům s obchodním parterem, administrativní částí ve 2. np, byty ve 3. až 6. np a mezonetovými byty v posledních dvou podlažích.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.