Diplomové práce

VLTAVA - PLOVOUCÍ DOMY A VEŘEJNÝ PROSTOR

Vojtěch Kratochvíl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.