Závěrečné práce

Institut antikomunismu

Bc. Tereza Nováková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout Institut antikomunismu, budovy určenou pro společnost a její vyrovnání se s minulostí. Cílem bylo nalezení typologie domu a zasazení domu do ojedinělé urbanistické situace na Břevnově. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.