Diplomové práce

DOSTAVBA STŘEDNÍ ČÁSTI SMÍCHOVA, PRAHA 5

Jitka Kubínová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.