Závěrečné práce

URBANISTICKÁ KONCEPCE ROZVOJE UHLÍŘSKÝCH JANOVIC

Topinka Antonin

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je návrh celkové koncepce územního rozvoje města Uhlířské Janovice podle principů udržitelného rozvoje. První část práce obsahuje analýzy stávajícího stavu města a hledá oblasti budoucího rozvoje. Návrhová část se v měřítku celého města a jednotlivých rozvojových lokalit zaměřuje především na systém veřejných prostranství. Jedná se o vizi rozvoje obce v horizontu následujících třiceti let.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.