Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ KOMPLEX BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ, PRAHA 7, HOLEŠOVICE

Michaela Ulrychová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.