Diplomové práce

DOSTAVBA DOMOVNÍHO BLOKU V NOVÉM JIČÍNĚ

Ondřej Vrána

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.