Diplomové práce

Revitalizace a dostavba domů pro penzion a restauraci, Česká Lípa

Tomáš Havelka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.