Diplomové práce

Polyfunkční dům, Žižkov

Hana Vidláková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem této práce je objekt Polyfunkčního domu na katastrálním území Žižkov města Prahy. Objekt je rozdělen na dvě budovy, bytový dům a administrativní budovu a vyplňuje proluku v místní zástavbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.