Diplomové práce

NÁVRH KONCEPCE ZÁSTABY S OBJEKTEM VYŠŠÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU, LOKALITA VINOHRADSKÁ, WILSONOVA

Dionýz Hutár

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.