Diplomové práce

NÁVRH KONCEPCE OBNOVY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ, KRECL-ŠPALÍČEK

Barbora Fraňková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.