S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

NÁVRH KONCEPCE OBNOVY MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ, KRECL-ŠPALÍČEK

Barbora Fraňková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.