Diplomové práce

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE HISTORICKÉ ČÁSTI JÁCHYMOVA.

Vojtěch Lstibůrek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.