Diplomové práce

NÁVRH KONCEPCE A ZÁSTAVBY - SAMOSTATNÝ OBJEKT VYŠŠÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU

Michaela Prikrylová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.