Diplomové práce

REHABILITACE AREÁLU ŠLECHTICKÉHO SÍDLA V ČEČOVICÍCH V KONTEXTU VENKOVSKÉHO OSÍDLENÍ

Magdaléna Zoubková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.