Diplomové práce

KONVERZE INDUSTRIÁLNÍ PAMÁTKY - VODNÍ DÍLO FLÁJE

Barbora Klusáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce bylo vytvořit koncept celkové úpravy vodního díla Fláje a oživit monumentální vnitřní prostory této významné technické památky. Hlavním předmětem návrhu je duchovní centrum, které slouží jako školící či pobytové zázemí pro profese zabývající se duchovním a duševním aspektem člověka (kněží, psychoterapeuti, psychiatři, atp.). V návaznosti na toto centrum je v přehradě navržen nový kostel sv. Jana Křtitele, původní zanikl spolu s obcí Fláje při výstavbě přehrady. Projekt počítá i s komerčním oživením místa ve formě informačního centra, venkovního posezení, vyhlídky, restaurace a možností prohlídky vnitřních prostor přehrady. Nový komplex Fláje je průnikem světských i duchovních potřeb člověka s potenciálem znovuoživení tohoto místa a to jak po stránce fyzické, tak symbolické..

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.