Diplomové práce

REVITALIZACE HOSPODÁŘSKÉHO AREÁLU A ZÁMKU V PALIČI

Jitka Tomiczková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem této diplomové práce je revitalizace hospodářského dvora v Paliči. Je zaměřená na hledání rovnováhy mezi respektem k našemu kulturnímu dědictví a současnými požadavky na stavby. Návrh přestavuje a zachovává stávajícící stavby areálu a přidává nové.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.