Diplomové práce

VIZUALIZAČNÍ CENTRUM

Matěj Vydra

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je přirozeně a maximálně využitelně zakomponovat do vývojového centra automobilky ŠKODA-AUTO nový multifunkční objekt. Ten nahradí stávající neuspořádanou a funkčně nevyhovující zástavbu v areálu "Staré Česany" v Mladé Boleslavi. Primární funkcí je prostor variabilní prezentační haly pro oddělení Designu o přibližném půdorysu 50x20 m. Dále by budova měla areálu Česany poskytnout co největší plochu využitelnou pro kanceláře a v přízemí menší prezentační halu oddělení Virtuálních technik.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.