Diplomové práce

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU HRUBÁ SKÁLA

Marie Chodúrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je oživení areálu bývalého pivovaru v Hrubé Skále. Návrh se snaží citlivým způsobem oživit, doplnit a částečně rekonstruovat celý komplex bývalých objektů hvozdu, sladovny a pivovaru s přilehlým dvorem, zahradou a rybníkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.