Diplomové práce

REVITALIZACE HISTORICKÉHO AREÁLU V TOUŽIMI

Lucie Divišová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací památkového areálu, který prošel v průběhu věku velkou transformací. Kromě rehabilitace jeho památkových hodnot řeší také novostavbu a celkové úpravy umožňující nové využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.