Diplomové práce

OSTROV ŠTVANICE - KRAJINA PRO MĚSTO, PARK PRO LIDI

Markéta Sekerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.