Diplomové práce

ZASAZENÍ A NÁVRH NOVÉHO MĚSTSKÉHO CENTRA - JESENICE U PRAHY

Pavel Šefčík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.