Diplomové práce

REGENERACE PROSTORU LIBUŠ - NOVÉ DVORY

Zuzana Jedličková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Metro D táhne na jih a přibližuje tak pražská sídliště centru. Stanice v řešeném území jsou umístěny na rozhraní různých charakterů zástavby. Tématem práce je hledání optimálního využití potenciálu metra a propojení různorodých lokalit novou pevnou městskou strukturou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.