Závěrečné práce

JIČÍN - Z CENTRA DO KRAJINY

Klacková Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je definice a rehabilitace lokality navazující na západní okraj centra města Jičína. Je snaha vytvořit obytnou stabilizovanou lokalitu, která využívá potenciálu řeky Cidliny a silných vazeb na přírodní krajinu i historické centrum. Návrh je , založen na poznání stávající struktury města. Jsou definovány cíle a nástroje pro jednotlivé vrstvy návrhu. Pro lokality je určena typologie zástavby, dopravní síť s uličními profily, síť veřejných prostranstvích a jejich náplň.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.