Závěrečné práce

DVORSKÁ BOUDA

Malinaričová Ľubica

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom práce je návrh „boudy“ – horského hotelu v Krkoknošiach. Hotel nahrádza stávajúcu Dvroskú boudu, ktorá už nespĺňa dnešné technické a užívateľské požiadavky. Avšak návrh zo stávajúcej stavby čerpá pri dispozičnom riešení a umiestnení hotela. Koncept je fúziou princípov tradičných krkonošských hotelov s technikou modernej horskej architektúry. Výsledkom je kombinovaná drevostavba horizontálneho charakteru zasadená do krajiny. Upozorňuje na seba výrazným vertikálnym výstupom na strechu a priechodom skrz hotel k výhľadu na “štvrť republiky”.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.