Závěrečné práce

SYSTÉM KOLABORATIVNÍ ROBOTIKY

Derková Alžběta

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro efektivnější využití kolaborativní robotiky v malých výrobních firmách. Návrh se skládá z mobilní platformy pro robot a dokovací stanice. Cílem projektu bylo vytvořit produkt, který zjednoduší proces přemisťování robotu mezi jednotlivými pracovišti a poskytne uživateli maximální komfort.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.