Závěrečné práce

SAD DR. MILADY HORÁKOVÉ

Crhová Eliška

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh reaguje na nově navržený koncertní sál, který je začleněn do historického Domu kultury a propojuje lineární architekturu stávající budovy s organicky tvarovaným novým prvkem. Tento koncept byl aplikován i při navrhování parku, kde původní historické trasy byly zachovány a obnoveny. Do této struktury byly integrovány nové organické trasy, vytvářející park, který harmonicky navazuje na nový koncertní sál. Návrh doplňuje okružní trasa, která elegantně sjednocuje prostor a spojuje se s hlavními body a centry dění v parku. Tím dochází k synergii mezi historickými a moderními prvky, která propojuje celkový prostor v jednotný a esteticky působivý celek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.