Závěrečné práce

ČESTÍNSKO - KRAJINOU ZAPOMENUT0HO ĆESKÉHO SKLÁŘSTVÍ

Brázdová Tereza

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce navazuje na závěry analytické části a zabývá se možnostmi obnovy a rozvoje krajiny v oblasti kolem obce Čestín ve středním Posázaví. Hlavními řešenými tématy je zpřístupnění a zobytnění krajiny místním obyvatelům, a zároveň její zatraktivnění pro návštěvníky z regionu. Výsledkem je koncepční řešení cestní sítě s návaznostmi do širšího okolí, návrh vycházkových a turistických tras a architektonická studie zásahů menšího měřítka především ve volné krajině.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.