Diplomové práce

Barevnost a všudypřítomnost zvuku z hlediska průmyslového designu

Jana Bubáková

Design, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.