Diplomové práce

Dopravní prostředek

Markéta Nováková

Design, Bakalářská práce

Anotace

Cílem této práce je navrhnutí skládací městské koloběžky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.