Závěrečné práce

Stolování

Tereza Sáviová

Design, Bakalářská práce

Anotace

V této práci je zpracováván koncept několikadílného snídaňového setu, odlévaného z keramických hmot do sádrových forem. Zaměřuje se rovněž na analýtu materiálu a technické zpracování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.