Závěrečné práce

Domov pro seniory, Praha 2

Novosadová Silvia

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Stavba sa nachádza na svažitom pozemku v Prahe, Vinohrady. Úlohou bolo navrhnúť komplex pre mobilných a imobilných seniorov. Miesto pre ich pokojný život. Nové navrhnuté objekty naväzujú na okolnú zástavbu. Komunikujú hlavne s časťou novej zástavby Vinohrad. V bakalárskej práci bol riešený štvorposchodový objekt z budovy A - ulice Španělská.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.