Diplomové práce

Sportovní nářadí

Michal Kostecký

Design, Bakalářská práce

Anotace

Sada na domáce cvičenie sústredená na komplexné cviky a kvalitné precvičenie celého svalstva. Cvičenie s vlastnou váhou ale aj zo záťažu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.