Diplomové práce

CIVILNÍ BEZPILOTNÍ LETOUN

Jakub Polesný

Design, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.