Diplomové práce

INTERAKTIVNÍ DESIGN JAKO SOUČÁST INTERIÉRU

Jiří Vlastník

Design, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.