Diplomové práce

VLAKOVÁ SOUPRAVA

Jan Petrmichl

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je studie vlakové soupravy jako celku s výhledem do blízké budoucnos- ti. Diplomová práce se dá rozdělit na několik částí: na návrh exteriéru, náhled do interiéru a optimalizaci služeb dopravce. Zadání jsem vytvořil jako ideovou strukturu se základními otázkami, na které jsem se v průběhu práce snažil odpovědět. Zvýšení atraktivity vlaků pro cestující jsem se snažil docílit několika způsoby, a to propojením několika hlavních stavebních kamenů. Respektováním kulturních a designových zvyklostí regionu, propojením služeb s osobními mobilními zařízeními a interaktivitou vlakových systémů rozšiřujících realitu s přesahem do edukace a zábavy. Tím jsem se snažil ve své práci nastínit možnou budoucnost vlaků, která by mohla přilákat novou klientelu do vlaků a hromadné dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.