Diplomové práce

ÚLOŽNÝ SYSTÉM

Annamária Semancová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Táto diplomová práca je zameraná na zhotovenie prototypu úložno - výstavného systému určeného pre komerčné, ale aj obytné priestory. Hlavnou cieľovou skupinou sú predajné galérie. Inšpiráciou pre design sú archetypálne tvary a detské ihriská z minulého storočia. Cieľom projektu je skĺbiť estetické aspekty solitéru s funkčnosťou veľkokapacitných úložných systémov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.