Diplomové práce

NÁVRH A REALIZACE STRUNNÉHO RESOFONICKÉHO NÁSTROJE

Tomáš Havel

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem a realizací porcelánového resofonického hudebního nástroje. Stručně rozebírá danou problematiku a soustředí se na hledání výrobního procesu, který je doprovázen fotodokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.